Vores kunder:

Focuscontrol har tilpasset sine ydelser, så de modsvare de interesser og krav, som de forskellige aktører i byggeriet stiller.
Vores tilgang til løsning af opgaven afhænger af hvilken rolle vi får tildelt af kunden, dog altid med det forsæt, at funktionsafprøvningen skal validere, at lovgivningen overholdes. Herunder giver vi en række bud på hvordan vi kan gennemføre opgaven, afhængig af hvem vores kunde er.

Bygherre:

kan medtage funktionsafprøvningen som en bygherreleverance ved, at tilknytte Focuscontrol som specialrådgiver, der validere projektmaterialet og planlægger og kontrollerer afprøvningen allerede fra ideplan til det færdige byggeri afleveres – fuldt idriftsat.

Rådgivere:

kan tilknytte Focuscontrol til rådgivergruppen, som en specialrådgiverydelse, der inddrages i detailprojekteringen med henblik på at beskrive krav til funktionsafprøvning i udbudsmaterialet.

Total- og hovedentreprenører:

kan tilknytte Focuscontrol som special rådgiver, der inddrages i detailprojekteringen med henblik på at beskrive krav til funktionsafprøvning i udbudsmaterialet over for underentreprenører og føre kontrol med at afprøvningen gennemføres forskriftsmæssigt.

Kommuner:

Kommunerne skal udføre en 10 % stikprøvekontrol af de byggerier, der er omfattet af kravet om funktionsafprøvning. De kommuner, som ikke har ekspertisen eller udstyret til at gennemføre stikprøvekontrollen kan vælge at inddrage Focuscontrol som sagkyndig partner, der gennemføre stikprøvekontrollen i samarbejde med kommunens medarbejdere.

Fagentreprenører:

kan tilknytte Focuscontrol som en underentreprenør, der gransker det aktuelle projektmateriale, foretager indregulering og kontrol af de forskrevne parametre og udarbejder den fornødne dokumentation, der skal overdrages til ordregiveren.


Du er her: FocusControl / Vores kunder