Teknisk rådgivning.

FocusControl tilbyder en række rådgivningsydelser som sikre vores kunder at deres byggeprojekter ikke afleveres med mangler, som får indflydelse på driften af de tekniske anlæg.

Hvor går det galt?

Det er velkendt at mange tekniske installationer afleveres i god tro om, at disse er indreguleret og funktionsafprøvet. Men det er også velkendt, at både bygherre og brugere oplever, at det forudsatte energiforbrug og komforten ikke lever op til det lovede når bygningen er taget i brug.

Årsagen til ovennævnte skyldes ofte, at indregulering og afprøvning påhviler fagentreprenørerne, som foretager afprøvningen af deres respektive anlæg iht. de entreprisegrænser, der gælder for deres entreprise.

Denne fagmæssige opdeling tilgodeser ikke, at funktionsafprøvning og indregulering i høj grad er en tværfaglig disciplin fordi de tekniske installationer i mange tilfælde skal ”spille” sammen for at opnå de projekterede krav og funktioner.

Et eksempel på den påkrævende tværfaglighed kunne være en installation, hvor et ventilationsanlæg er forsynet med en varme- og køleflade, her er det nødvendigt at entreprenørerne for vvs-, ventilations og CTS styring har den nødvendige tværfaglige viden om hvordan vand- og luftmængder, pumpestyring og reguleringskredse m.v. interagerer med hinanden.

 

Derfor skal funktionsafprøvningen tænkes ind i projektet, så der ikke opstår ”huller” i funktionsafprøvningen, som senere viser sig at være årsag til, at anlæggenes drift ikke lever op til bygherrens forventninger eller anlægget ikke overholder Bygningsreglementets krav til energiforbrug.

Focuscontrol sikre at de fælles mål opnås. I vores rådgivning sørger vi for at, at bygherre, rådgivere og entreprenører tænker installationer og energistyringssystemer ind i tidligt i byggeprojektet. Vi tilbyder at deltage som Full Service Provider, eller som sparingspartner på separate fagentrepriser.

Kontakt os og aftal et møde, hvor vi kan drøfte mulighederne for dit næste projekt.


Du er her: FocusControl / Teknisk rådgivning