Vores referencer

I/S Vestforbrænding Glostrup
Fejlsøgning og udredning af driftsproblemer på varmeforsyning til ventilationsvarmeflader og radiatorsystem.

Sydhavnsskolen København S.
Indregulering af cirkulerende vandmængder og funktionsafprøvning af nyetableret fjernvarmeforsynet centralvarmeanlæg.

Glostrup Boligselskab
Glostrup Fejlsøgning og udredning af støjgener i radiatoranlæg.

E/F Lyngbyvej/Æbeløgade
København Ø Undersøgelse og udredning af årsager til manglende varmtvandstemperatur på varmtvandssystem.

NOVO A/S Kalundborg
Indregulering og funktionsafprøvning af varmeforsyning til nyetableret ventilationsanlæg i produktionsafsnit.

A/B Skansebjerg Brønshøj - København
Indregulering af cirkulerende vandmængder og varmefordeling i fjernvarmeforsynet radiatoranlæg.

Skuespillerforeningen Brønshøj – København
Indregulering af cirkulerende vandmængder og funktionsafprøvning af nyetableret fjernvarmeforsynet centralvarmeanlæg.

Lundbækfonden 2900 Hellerup
Fejlsøgning og udredning af mangelfuld varmefordeling til gulv- og radiatorvarmesystem.