Indregulering af ventilationsanlæg og varme- og køleanlæg

En korrekt indregulering af en bygnings tekniske installationer er en forudsætning for at en bygning lever op til de projekterende komfort- og energikrav. Hvis komfortkravene ikke overholdes vil brugerne uvægerlig klage over indeklimaet, hvilket kan føre til kostbare undersøgelser og diskussioner mellem bygherre, rådgivere og entreprenører om hvem der er ansvarlig for årsagen.

Indreguleringen har også stor betydning for energiforbruget, det er ikke usædvanligt at en bygning, hvor indreguleringen er mangelfuld bruger op til 10 – 15 % mere energi end nødvendigt.
Indregulering af de tekniske installationer sikre, at bygningen opretholder det projekterede og krævende indeklima uden at der opleves trækgener eller generende indetemperaturer.

En mangelfuld indregulering kan manifesterer sig på flere måder, herunder er en række klassiske eksempler beskrevet:

  • Støj fra installationer
  • Uensartet varmeafgivelse fra radiatorer eller gulvvarmezoner
  • Trækgener eller kuldenedfald fra ventilationsanlæg
  • Uens rumtemperaturer inden for samme opvarmningszone
  • Ringe afkøling af fjernvarmevand
  • Styringsautomatik der pendler

 

Focuscontrol har ekspertisen og udstyret til at gennemføre en korrekt indregulering af bygningers tekniske installationer. Indregulering kan eventuel foretages i tilknytning til udførelse af den lovpligtige funktionsafprøvning.

Klik på billede ➤


Du er her: FocusControl / Indregulering