Optimering og fejlsøgning

Foruden udførelse af de lovpligtige funktionsafprøvninger tilbydes assistance til:

  • Driftsoptimering af eksisterende anlæg
  • Fejlfinding på vvs – og ventilationsanlæg m.v.

Ofte er der store penge at spare ved at optimere på den eksisterende installation og samspillet mellem forskellige installationer. Bare fordi en installation er funktionsdygtig kan den sagtens være energiineffektiv uden at man ved det. Er der de rigtige parametre til den nuværende drift eller er der dele af installationen som er utidssvarende. Erfaringsmæssigt kan vi stort set altid optimere på en eksisterende installation med enkelte ændringer. Her kan justeringer og små anlægsinvesteringer opnå store besparelser og ofte en bedre komfort og indeklima.

Hvis et anlæg ikke længere fungere som forventet, så er det ofte besværligt og kostbart at finde frem til om problemets årsag. Ofte kræver det at flere forskellige håndværkere tilkaldes, fordi årsagen til fejlen er vanskelig at stedfæste. At fejlfinde på bygningsinstallationer er en multidisciplinær disciplin, der kræver at personen har en omfatter viden om elektriske systemer, mekaniske systemer, tryksystemer og ikke mindst stor erfaring.

Focuscontrol besidder den nødvendige viden og erfaring og vi har udstyret, som kan hjælpe med at finde frem til fejlen – kontakt os, så hjælper vi dig videre.


Du er her: FocusControl / Fejlsøging