Commissioning

Begrebet commissioning stammer oprindeligt fra skibsindustrien, hvor et skib først sendes ud, når det er grundigt gennemtestet, og personalet er uddannet til at betjene det.

Commissioning i byggeriet er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes samspil.

Commissioning-processen sikrer det lavest mulige energiforbrug, et godt indeklima og velfungerende rammer for brugernes aktiviteter.

Focuscontrol tilbyder at gennemføre Commissioning, hvor vi deltager som bygherrens repræsentant, eller indtræder som stabsfunktion for en rådgivergruppe. Her deltager vi i projekteringsarbejdet med det formål, at forberede og planlægge idriftsættelsen og funktionsafprøvningen af de tekniske installationer, allerede mens de designes.

Denne model omfatter alle de discipliner, som er beskrevet i Dansk Standard, DS 3090:2014 – Commissioning-processen for bygninger, herunder installationer i nybyggeri og større ombygninger.

Commissioning for bygninger er en relativ ny rådgivnings disciplin i Danmark, men processen byder på en række markante fordele som sikre at bygningsdrift tænkes ind i byggeriet helt fra idefasen og frem til aflevering og ibrugtagning. Commissioning processen starter allerede ved bygherrens indledende tanker om det kommende projekt og fortsætter gennem de traditionelle rådgivningsfaser for til sidst at blive afsluttet med uddannelser af driftspersonale og ibrugtagning af bygningen. Fordelen er, at driften af det færdige byggeri konstant vurderes og testet gennem alle byggeriets faser.

Læs mere om Commisioning Processen under vejledningerne på www.værdibyg.dk


Du er her: FocusControl / Commissioning